Головна Договір надання послуг Договір надання рекламних послуг

П'ятниця, 01 квітня 2011, 03:59

ДОГОВІР

НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ??ПОСЛУГ

м.Київ «___»__________ 2011 р.

«________________», іменоване надалі «Замовник», в особі ___________________, що діє на підставі _____________, з одного боку, і «__________», іменоване надалі "Виконавець", в особі ______________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов'язок з виготовлення та розміщення рекламних та (або) рекламно-інформаційних матеріалів Замовника на виставці «_________________», яка проходить _______________, у виставковому комплексі ________________ в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором та Додатках до цього договору, що є його невід'ємною частиною.

1.1. Під рекламними та рекламно-інформаційними матеріалами для цілей цього Договору розуміються рекламні оголошення, а також інші текстові та (або) графічні матеріали, фотографії та інші ілюстрації, які містять інформацію про осіб, товари, послуги, ідеї і починання, які покликані формувати і підтримувати позитивний імідж компанії-замовника.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1. Направити Виконавцю замовлення на виготовлення і розміщення рекламного та / або рекламно-інформаційного матеріалу, з урахуванням положень пп. 2.3.1 цього Договору, за 20 календарних днів до моменту розміщення рекламних та (або) рекламно-інформаційних матеріалів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: