Головна Договір надання послуг Договір про надання колекторських послуг

Четвер, 07 квітня 2011, 20:55

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ КОЛЕКТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

м. Київ «___» ________ 2011 р.

«____________________», іменоване надалі «Агент», в особі _______________, діючого на підставі _____________, з однієї сторони, і ___________________, іменоване надалі «Принципал», в особі _________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Принципал доручає, а Агент зобов'язується від імені та за рахунок Принципала здійснювати фактичні та юридичні дії, зазначені в розділі 2.2. Договору, пов'язані зі стягненням з Боржника Принципала _________________( далі - Боржник) суму заборгованості в розмірі ________________, підтверджену _______________ і суму штрафних санкцій, передбачених ________________ (далі - сума).

1.2. Принципал гарантує Агенту, що при підписанні цього договору, заборгованість має місце в обсязі, зазначеному в п.1.1. договору, не погашена, не прощена, право вимоги на заборгованість не відступлено третім особам.

1.3. За надання послуг за цим Договором Принципал сплачує Агенту винагороду в розмірі, порядку та строки, встановлені цим Договором.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Принципал зобов'язується:

2.1.1. Надати копії всіх наявних документів, що підтверджують заборгованість Боржника.

2.1.2. Надати всю наявну інформацію про боржника, у тому числі всі наявні телефони, адресу місця знаходження, а також фактичні адреси боржника.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: