Головна Договір надання послуг Договір про надання медичних послуг

Вівторок, 12 квітня 2011, 05:25

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

м._____________ «___» ________________2011 р.

«________________________», ліцензія на право здійснення медичної діяльності _________________________, надалі «Виконавець", в особі __________________, що діє на підставі ___________________, із однієї сторони і (гр.)П.І.П._____________, іменований надалі «Замовник» , з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надавати на платній основі необхідну медичну допомогу (медичні послуги, в тому числі профілактичні, лікувально-діагностичні, реабілітаційні, ортопедотравматологічні, та ін., що відповідають вимогам, які висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування, що дозволені на території України, в умовах стаціонару Пацієнту:

П.І.П._______________________________________, а Замовник добровільно приймає на себе зобов'язання оплачувати надані медичні послуги (медичну допомогу) у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Замовник (Пацієнт) має право:

2.1.1. Отримувати кваліфіковані медичні послуги (медичну допомогу).

2.1.2. У будь-який момент відмовитися від медичної допомоги з оплатою фактично наданих послуг.

2.1.3. Замовник має право на отримання інформації про вартість наданих послуг на будь-якому етапі стаціонарного обстеження та лікування (за винятком вихідних та святкових днів).

2.1.4. Отримувати відомості про кваліфікацію та сертифікації фахівців.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: