Головна Договір надання послуг Договір про надання послуг з логістики

Вівторок, 12 квітня 2011, 06:19

Договір

про надання послуг з логістики

м. _____________ «___»___________ 2011р.

«_____________________», в особі __________________________, що діє на підставі _______________, надалі «Виконавець», з однієї сторони і _______________ в особі ___________________, що діє на підставі ____________________, іменоване надалі «Замовник» з іншої сторони, іменовані надалі сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору.

1.1. Предметом цього договору є вчинення Виконавцем за винагороду і за рахунок замовника функцій з організації обслуговування експортних, імпортних вантажів замовника на станції ____________ з метою контролю і прискорення просування.

1.2. Перелік функцій узгоджено в додатку № 1 до цього договору.

2. Права та обов'язки сторін.

Замовник зобов'язаний:

2.1. Своєчасно, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до прибуття вагона (контейнера) на ст. ___________________, направляти Виконавцю письмове доручення-заявку у довільній формі (факсимільне повідомлення, електронний лист), що містить приблизну дату прибуття, номер вагона, (контейнера), найменування вантажу, а також відправника і одержувача товарів. У заявці необхідно вказати повне найменування робіт і послуг (додатки № 1 до договору), які необхідно виконати.

2.2. Виплачувати Виконавцю винагороду та відшкодовувати його (Виконавця) витрати, понесені в інтересах Замовника та попередньо з ним погоджені, в порядку і на умовах, зазначених у цьому Договорі;

Замовник має право:

2.3. Перевіряти хід і якість робіт, виконуваних Виконавцем, не втручаючись в його діяльність;

2.4. У будь-який момент відмовитися від виконання Договору, направивши відповідне повідомлення способом, зазначеним у п. 2.1. і сплативши вартість фактично наданих послуг, виконаних Виконавцем до отримання повідомлення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: