Головна Договір надання послуг Договір про надання аудиторських послуг

Субота, 16 квітня 2011, 16:58

Договір

про надання аудиторських послуг

м.____________ «____»_____________ 2011 р.

«____________________», надалі - Виконавець, ліцензія на здійснення аудиторської діяльності № ____________ (із зазначенням інформації про те, в якій області аудиторської діяльності), дата видачі ________________, ким видана і на який термін: ______________________, в особі _________________, що діє на підставі _______________, з однієї сторони, і «___________________», надалі - Замовник, в особі _____________, що діє на підставі _______________ з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору:

1.1. Предметом цього договору є надання Виконавцем послуг з проведення щорічного обов'язкового аудиту.

1.2. Предмет цього договору включає в себе наступні види послуг:

1.2.1. Здійснення аналізу і перевірки господарсько-фінансової діяльності, податкової та бухгалтерської звітності Замовника за період з __________ по _________ і складання на основі перевірки аудиторського висновку.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1 Виконавець зобов'язується сумлінно та на високому професійному рівні здійснити аналіз і перевірку господарсько-фінансової діяльності, податкової та бухгалтерської звітності Замовника за період з ___________ по ___________ р.

2.1.2. Перевірка проводиться у термін з ____________ по ___________.

2.1.3. На основі проведеної перевірки Виконавець протягом 15 днів після закінчення терміну проведення перевірки зобов'язується надати висновок. Аудиторський висновок висловлює думку про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності Замовника і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству України.

Під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовий та майновий стан Замовника та приймати, що базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: