Головна Договір надання послуг Договір (контракт) на надання послуг з підвищення кваліфікації за кордоном

Вівторок, 02 серпня 2011, 19:48

ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

на надання послуг з підвищення кваліфікації за кордоном

м. _______________ "___"____________ 2011 р.

___________, надалі іменується "Виконавець" (зареєстрований і діючий відповідно до законодавства _________________), в особі _______________, що діє на підставі ______________, з однієї сторони, і гр. України _______________, паспорт: серія ____, N ____, виданий ________________, проживає __________________, іменований надалі "Замовник", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з підвищення кваліфікації Замовника за програмою ___________ в обсязі ____ академічних годин на ________ (у тому числі шляхом надання необхідних приміщень, технічних засобів навчання та навчально-методичної літератури).

1.2. Виконавець приступає до надання послуг за цим Договором з "___"___________ ____ р.

1.3. Підвищення кваліфікації проводиться за затвердженою програмою (додаток N 1).

1.4. Засвоєні матеріали закріплюються в ході організованого Виконавцем стажування (додаток N 2).

1.5. Підвищення кваліфікації проводиться за місцем знаходження Виконавця.

1.6. Виконавець надає Замовнику сприяння в оформленні віз, розміщення та вирішенні інших організаційних питань.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Надавати послуги з професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Замовника шляхом надання необхідних приміщень, технічних засобів навчання та навчально-методичної літератури, зазначених у Додатку до цього Договору, в періоди, зазначені у Додатку до цього Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: