Головна Договір надання послуг Договір про надання танцювальних послуг (навчання в танцювальній студії)

Неділя, 28 серпня 2011, 19:08

Договір

на навчання в танцювальній студії «_______________»

м._______________ «_____»___________ 20__ г

ТОВ «_________________», діюча на підставі статуту, в особі директора _________________, далі «Студія», з однієї сторони і гр._________________________ іменований надалі «Учень», з іншої сторони уклали між собою цей Договір про наступне.

1.Загальні положення

1.1. Договір складений з урахуванням чинного законодавства і є обов'язковим документом для сторін, у тому числі при вирішенні фінансових проблем між Учнем і Студією в судових та інших органах.

1.2. Питання, які не знайшли відображення в даному Договорі, регулюються чинним законодавством України.

2.Предмет Договору

2.1. Студія приймає на себе навчання Учня різних видів сучасного танцю в студії-школі «__________________» м.__________________

2.2. Учень відвідує танцювальний курс, який визначений педагогом і програмою танцювальної школи - студії, після закінчення, якого Учень бере участь у звітному концерті.

2.2. Для концертів і виступів костюми шиються за рахунок Учня.

2.3. Всі фінансові та інші відносини, що стосуються розпорядку студії, проходять з батьками Учня, якщо останньому не виповнилося 18 років, тому далі «Студійцем» іменуються і батьки, які підписали цей Договір.

2.4. Цей Договір укладено на термін до 31 грудня 20__ року, далі якщо будь-яка зі сторін не висловила письмового бажання його розірвати, Договір вважається автоматично пролонгованим.

3. Обов’язки сторін.

3.1. Учень зобов'язується:

- дотримуватися дисципліни, правила розпорядку студії, правила техніки безпеки.

- виконувати всі вимоги та умови Договору.

- відшкодувати студії шкоду, заподіяну з його вини.

- вносити своєчасно оплату.

- під час занять і на території студії підкорятися педагогу та адміністрації.

- дбайливо ставитися до обладнання та інвентарю студії.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: