Головна Договір надання послуг Договір про надання консультаційних послуг

П'ятниця, 09 вересня 2011, 07:43

Договір

про надання консультаційних послуг

м.__________ "__"___________ 2011 р.

ТОВ "Назва" в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Замовник", з однієї сторони і ТОВ Консалтингова компанія "Назва2", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Виконавець", з іншої сторони, іменовані надалі "сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання регулярного консультаційно-довідкового обслуговування Замовника з питань фінансових інвестицій, які включають в себе маркетинговий аналіз ринку виробництва металопластикових вікон, пропозиція напрямів розвитку бізнесу, розмір необхідних інвестицій, прорахунок ризиків.

2. Обов'язки Виконавця

2.1. В період дії цього договору Виконавець зобов'язується виконувати наступні види консультаційно-довідкового обслуговування Замовника:

- давати письмові та усні консультації з питань фінансових інвестицій в напрямки діяльності підприємства, складність і обсяг питання визначається в кожному конкретному випадку Виконавцем самостійно, письмові відповіді на питання направляються Замовнику електронною поштою протягом трьох робочих днів з моменту отримання письмового запиту Замовника; усні консультації за усними запитами надаються Виконавцем по телефону при зверненні або протягом одного робочого дня з моменту надходження питання;

- складати довідки, висновки з питань фінансових інвестицій і надавати їх протягом трьох робочих днів з моменту отримання письмового запиту Замовника;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: