Головна Договір надання послуг Договір ведення бухгалтерського обліку (аутсорсингу)

Неділя, 04 березня 2012, 13:23

Договір

ведення бухгалтерського обліку

м. ___________ "____" ________ 20__ р.

ТОВ "________________", в особі генерального директора _________________, який діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Замовник", з однієї сторони, і ТОВ "__________" в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Виконавець", іменовані надалі Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги в обсязі та на умовах, передбачених цим договором і додатками до нього (ведення бухгалтерського, кадрового та податкового обліку, складання бухгалтерської, податкової та іншої звітності, консультаційні послуги тощо), а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги .

1.2. Виконавець щомісяця надає Замовнику акт наданих послуг та звіт про виконану роботу не пізніше 10-го числа кожного місяця.

2. Обов'язки і відповідальність Виконавця

2.1. Виконавець здійснює бухгалтерське обслуговування Замовника відповідно до законодавства України. Комплекс послуг, що надаються Виконавцем Замовнику за цим договором, включає в себе:

- поточне ведення бухгалтерського обліку по всіх реєстрах;

- розрахунок заробітної плати;

- розрахунок податків і зборів;

- складання квартальної бухгалтерської звітності і податкових декларацій в ДПІ і позабюджетні фонди;

- подання бухгалтерської звітності та податкових декларацій в ДПІ та органи статистичного обліку, звітності у позабюджетні фонди.

2.2. За запитом Замовника за додатковою угодою Сторін Виконавець може надати такі послуги:

- представлення інтересів Замовника в ДПІ або у позабюджетних фондах;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: