Головна Договір надання послуг Договір позавідомчої охорони майна фізичної особи

Неділя, 04 березня 2012, 14:01

Договір

позавідомчої охорони майна фізичної особи

м. _____________ "__" ___________ ___ р.

Гр. ________________, паспорт: серія _____, N _____, виданий "___" ___________ р. _________________, іменований надалі Замовник, з однієї сторони, і ТОВ «_____________», надалі іменується Виконавець, в особі ___________, що діє на підставі ______________, з іншої сторони, уклали Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець за дорученням Замовника надає йому послуги з охорони майна на умовах, передбачених Договором, а Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в розмірі та порядку, передбачених Договором, а також прийняти всі передбачені Договором заходи по сприянню Виконавцю у виконанні ним своїх зобов'язань.

1.2. Умови охорони майна:

- охороняється майно Замовника, яке знаходиться на об'єкті охорони за адресою:

_______________________________________________;

- склад майна: нерухоме та рухоме, в тому числі грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на об'єктах охорони;

- майно Замовника підлягає охороні як в місці його знаходження, так і при його транспортуванні;

- ______________________________________________ (інші умови).

1.3. Охорона майна Замовника буде здійснюватися цілодобово.

Майно Замовника вважається прийнятим під охорону з ______________________ (дата і час).

1.4. Види охорони майна:

- технічна;

- фізична;

- охорона майна при його транспортуванні автомобільним, залізничним, водним або повітряним транспортом по території України;

- змішана (технічна і фізична).

1.5. Технічна охорона за договорами організовується шляхом обладнання майна технічними засобами охорони (далі - ТЗО), підключеними до пультів централізованого спостереження пунктів централізованої охорони.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: