Головна Договір надання послуг Договір надання кур'єрських послуг (спрощена форма)

Вівторок, 06 березня 2012, 11:06

Договір

надання кур'єрських послуг

м. _____________ "___" __________ ___ р.

______________, іменоване в подальшому "Виконавець", в особі ___________, що діє на підставі __________, з однієї сторони і ________________, іменоване надалі "Замовник", в особі ____________, діючого на підставі __________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Згідно з цим договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника (Додаток N 1) в період дії цього договору надавати кур'єрські послуги по доставці документації Замовника адресатам, зазначеним Замовником у завданні або в усній формі (особисто або по телефону), а також забирати документи та іншу кореспонденцію у третіх осіб і забезпечувати її доставку до місця, вказаного Замовником. Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.

2. Виконавець зобов'язується надавати кур'єрські послуги особисто. Виконавець забезпечує дотримання конфіденційності при доставці документації.

3. Виконавець зобов'язується надавати кур'єрські послуги в такі строки: _____________________.

4. При отриманні листів та інших документів від Замовника Виконавець зобов'язаний розписатися в спеціальному журналі на підтвердження їх одержання, а при доставці документів Замовника адресату Виконавець зобов'язаний забезпечити отримання від адресата підпису уповноваженої особи в опису (Додаток N 2), що свідчить про доставку кореспонденції адресату за завданням Замовника.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: