Головна Договір надання послуг Договір надання послугз перевірки відповідності фактично виконаних робіт проекту

Четвер, 22 березня 2012, 11:02

Договір

надання послуг з перевірки відповідності фактично виконаних робіт проекту

м. __________________      "___" __________2012 р.

__________, надалі іменується "Виконавець", в особі ______________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ________________, іменоване надалі "Замовник", в особі _____________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, спільно іменовані "сторони" уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язується провести для Замовника перевірку відповідності фактично виконаних робіт по ______________, які здійснювалися в житловому будинку, розташованому за адресою: ______________, розділів проекту цього житлового будинку та чинним вимогам у відповідній області, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

1.2. Виконавець зобов'язується надати послуги, зазначені в п. 1.1 цього договору, особисто.

У разі якщо за певних обставин Виконавець не може надати названі вище послуги особисто протягом _____ днів з моменту появи такої обставини, він зобов'язаний повідомити про це Замовника і чекати його вказівок. Замовник зобов'язаний дати відповідні вказівки Виконавцю протягом _____ днів з моменту отримання вищевказаного повідомлення Виконавця.

1.3. Послуги, зазначені в п. 1.1 цього договору, повинні бути надані Виконавцем в такі строки:

- початок: __________________________________________;

- закінчення: _______________________________________.

1.4. Висновок про відповідність готується на основі результатів проведених ним обстежень, перевірок, контрольних випробувань і вимірювань, документів виконавця робіт, що підтверджують відповідність прийнятого об'єкта затвердженому проекту, нормам, правилам і стандартам, а також висновків органів нагляду.

1.5. Після надання послуг за цим договором Виконавець складає висновок про перевірку відповідності, в якому вказує результати проведеного дослідження та іншу необхідну інформацію.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: