Головна Договір надання послуг Договір надання рекламних послуг

Субота, 24 березня 2012, 20:34

Договір

надання рекламних послуг

м.__________ "___" ___________ 2012 р.

_______________, іменоване надалі Замовник, в особі ____________________, який діє на підставі ______________________, з однієї сторони, і __________________, іменоване надалі Виконавець, в особі _____________________, який діє на підставі _________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати наступні послуги з реклами:

- організувати поширення інформації про товари (роботи, послуги) Замовника та його товарні знаки;

- забезпечити поширення пробних партій товарів і сувенірів з товарним знаком Замовника;

- встановити біля входу в приміщення Виконавця прапорець з позначенням товарного знака Замовника;

- доводити до відома клієнтів Виконавця інформацію про Замовника (найменування, місцезнаходження, години роботи, контактні телефони);

- _______________________________________________________ (Інші послуги).

1.2. Одночасно з цим Договором Замовник та Виконавець укладають договір про надання невиключної ліцензії на використання належного йому товарного знака.

1.3. В предметі ліцензійного договору Сторони визначать:

- опис товарного знака, права користування яким передаються, із зазначенням номера та дати видачі документа, що засвідчує виключне право Замовника на товарний знак;

- надаються права і способи їх використання:

____________________________ (Наприклад, тільки в рекламі і т.п.);

________________________________________________________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

- не перешкоджати поширенню Виконавцем реклами з використанням товарного знака Замовника;

- надавати Виконавцю інформацію для підготовки рекламних матеріалів;

- оплачувати послуги Виконавця в порядку, передбаченому цим Договором.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: