Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з прибирання приміщень

Неділя, 25 березня 2012, 10:54

Договір

надання послуг з прибирання приміщень

м. __________ "___" _________ 2012 р.

___________________, надалі іменується "Замовник", в особі ____________________, що діє на підставі _____________________, з однієї сторони і громадянин (ка) ______________, іменований надалі "Виконавець", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. За цим договором Виконавець зобов'язується за вказівкою Замовника надавати послуги з прибирання _____________________________ (вказати, що конкретно,       прибирається, де знаходиться місце прибирання, предмети), а Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.

Необхідні для прибирання _____________________ миючі засоби купуються Виконавцем самостійно (надаються Замовником).

2. Виконавець зобов'язується надати послуги особисто. У разі неможливості надати послуги особисто Виконавець має право залучити для цього третю особу за згодою Замовника, залишаючись відповідальним перед Замовником за дії третьої особи.

3. За умови прибирання ___________ не рідше __ раз в _________ вартість надаваних послуг складає _____ (_________) на місяць.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: