Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з фізичною особою, виконуючим обов'язки постачальника в автосервісі (спрощена форма)

Неділя, 01 квітня 2012, 08:50

Договір

надання послуг з фізичною особою, виконуючим обов'язки постачальника в автосервісі

м. ____________ "___" __________ ___р.

___________, надалі іменується "Замовник", в особі _______________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і громадянин __________, надалі іменується "Виконавець", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. За цим договором Виконавець зобов'язується за вказівкою Замовника надавати такі послуги:

- не рідше ____ разів на місяць проводити аналіз постачальницько-збутової діяльності автосервісу;

- здійснювати пошук постачальників для закупівлі у них необхідних Замовнику запчастин для автомобілів;

- за вказівкою Замовника проводити закупівлю необхідних запасних частин для автомобілів і масел.

Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.

Протягом календарного місяця Виконавець має право надавати послуги у зручний для нього час і в зручному для нього місці за погодженням із Замовником.

2. Виконавець зобов'язується надати послуги особисто. У разі неможливості надати послуги особисто Виконавець має право залучити для цього третю особу за згодою Замовника, залишаючись відповідальним перед Замовником за дії третьої особи.

3. За умови забезпечення автосервісу Замовника всім необхідним для його діяльності вартість надаваних послуг становить ______ гривень на місяць. Вартість послуг за минулий місяць виплачується Замовником з каси в узгоджений між Замовником та Виконавцем день протягом __ днів після підписання акту здачі-приймання послуг за минулий місяць.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: