Головна Договір надання послуг Договір надання послуг (загальна форма, між юридичною особою та фізичною особою)

Договір надання послуг (загальна форма, між юридичною особою та фізичною особою)
Неділя, 01 квітня 2012, 09:24

Договір надання послуг

м. ____________  "__" ________ 2012 р.

_______________, іменоване в подальшому "Виконавець", з однієї сторони, і __________, в особі __________, діючого на підставі __________, надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по наданню наступних послуг для Замовника: ____________.

Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в розмірі, передбаченому цим договором.

1.2. Виконавець має право залучати експертів, які не є співробітниками Виконавця. Використання роботи експерта не знімає відповідальності з Виконавця за якість надаваних послуг.

1.3. В останній день кожного місяця дії договору сторони підписують акт здачі-приймання робіт за підсумками виконаних робіт і наданих консультацій в цьому місяці.

1.4. Послуги надаються в місці знаходження Виконавця - _______________.

1.5. Термін надання послуг: ___________________________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язується:

- ________________________________________________;

- ________________________________________________;

- ________________________________________________;

- щомісяця (щокварталу) звітувати перед Замовником про надані за цим договором послуги у формі письмових звітів;

- негайно після виявлення обставин, що тягнуть неможливість виконання цього договору, призупинити виконання договору, повідомити Замовнику про це і протягом _____ з моменту направлення Замовнику повідомлення чекати його вказівок. У разі неотримання вказівок Замовника в названий термін Виконавець має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

- надавати інші послуги на вимогу Замовника в рамках цього договору.

2.2. Виконавець має право:

- залучити до виконання цього договору інших осіб (субвиконавців). У разі залучення інших осіб Виконавець несе перед Замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субвиконавців.

Замовник не має права пред'являти субвиконавцям вимоги, пов'язані з порушенням останнім цього договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: