Головна Договір надання послуг Договір надання послуг (загальна форма, між юридичною особою та фізичною особою)

Неділя, 01 квітня 2012, 09:24

Договір надання послуг

м. ____________  "__" ________ 2012 р.

_______________, іменоване в подальшому "Виконавець", з однієї сторони, і __________, в особі __________, діючого на підставі __________, надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по наданню наступних послуг для Замовника: ____________.

Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в розмірі, передбаченому цим договором.

1.2. Виконавець має право залучати експертів, які не є співробітниками Виконавця. Використання роботи експерта не знімає відповідальності з Виконавця за якість надаваних послуг.

1.3. В останній день кожного місяця дії договору сторони підписують акт здачі-приймання робіт за підсумками виконаних робіт і наданих консультацій в цьому місяці.

1.4. Послуги надаються в місці знаходження Виконавця - _______________.

1.5. Термін надання послуг: ___________________________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язується:

- ________________________________________________;

- ________________________________________________;

- ________________________________________________;

- щомісяця (щокварталу) звітувати перед Замовником про надані за цим договором послуги у формі письмових звітів;

- негайно після виявлення обставин, що тягнуть неможливість виконання цього договору, призупинити виконання договору, повідомити Замовнику про це і протягом _____ з моменту направлення Замовнику повідомлення чекати його вказівок. У разі неотримання вказівок Замовника в названий термін Виконавець має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

- надавати інші послуги на вимогу Замовника в рамках цього договору.

2.2. Виконавець має право:

- залучити до виконання цього договору інших осіб (субвиконавців). У разі залучення інших осіб Виконавець несе перед Замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субвиконавців.

Замовник не має права пред'являти субвиконавцям вимоги, пов'язані з порушенням останнім цього договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: