Головна Договір надання послуг Договір надання послуг між фізичними особами

Неділя, 01 квітня 2012, 10:15

Договір

надання послуг між фізичними особами

м. _______________ "__" ________________ р.

___________________ (П.І.Б.), паспортні дані: __________________, ІПН __________________;

___________________ (П.І.Б.), паспортні дані: __________________, ІПН __________________;

___________________ (П.І.Б.), паспортні дані: __________________, ІПН __________________, іменовані надалі "Виконавці", з однієї сторони,

і __________________ (П.І.Б.), паспортні дані: __________________, ІПН __________________, надалі іменується "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Згідно з цим договором Виконавці зобов'язуються за завданням Замовника надати послуги по _________________, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

2. Виконавці зобов'язані надати послуги Замовнику особисто. Залучення третіх осіб для надання послуг за цим договором не допускається.

3. Вартість наданих послуг становить ______ (___________) грн.

4. Замовник зобов'язаний оплатити послуги Виконавців протягом ___ (________) днів з моменту закінчення терміну надання послуг за цим договором шляхом перерахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок одного з Виконавців за їх письмовою вказівкою. Вказівка ​​буде вважатися спрямованою належним чином, якщо вона надіслано рекомендованим листом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу або доставлено особисто за адресою, вказаною в п. 14 цього Договору, з отриманням під розписку.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: