Головна Договір надання послуг Договір про надання консалтингових послуг

Неділя, 01 квітня 2012, 12:08

Договір

про надання консалтингових послуг

м. ________________ "__" _________ 2012 р.

_______________ в особі ___________, що діє на підставі ___________, надалі іменується "Виконавець", з однієї сторони, і _________________ в особі _____________, що діє на підставі ___________, надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по наданню консалтингових послуг для Замовника. Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в розмірі, передбаченому цим договором.

1.2. Матеріали Замовника, необхідні для виконання договору, передаються Виконавцю за актом прийому-передачі.

По завершенні надання послуг або достроково на вимогу Замовника Виконавець повертає матеріали за актом прийому - передачі.

1.3. Виконавець оформляє результати консультацій у вигляді висновку.

1.4. За надання послуг за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі, порядку та строки, встановлені цим договором.

1.5. Виконавець гарантує відсутність договірних та інших відносин з конкурентами Замовника (список додається), які могли б вплинути на проведення та результат консультацій. Виконавець гарантує свою наукову та матеріальну незалежність у ході виконання цього договору.

1.6. Термін надання послуг:

початок: "___" _____________ року,

закінчення: "___" _____________ року.

1.7. Послуги надаються за місцем знаходження Виконавця (м. ___________). У разі необхідності виїзду в інші населені пункти Замовник оплачує проїзд і проживання Виконавця з розрахунку:

- квитки: ________________________________________;

- проживання (готель): ________ гривень за добу;

- харчування: _______________________ гривень за добу.

1.8. Усі витрати, пов'язані з виконанням цього договору, Виконавець несе самостійно за рахунок своєї винагороди.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: