Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з дослідження ринку в межах обумовленого географічного району (з фізичною особою)

Неділя, 01 квітня 2012, 12:27

Договір

надання послуг з дослідження ринку

м.____________  "__" _________ 2012 р.

____________ в особі _______________, що діє на підставі ________ (надалі іменується "Замовник"), з однієї сторони, і громадянин ____________ (надалі іменується "Виконавець"), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги з дослідження ринку _________ для ________ промисловості в межах обумовленого географічного району, надання інформації про продукцію Замовника та її оптимальному використанні, а Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.

1.2. Замовник і Виконавець щомісяця складають акти про надання послуг, в яких міститься інформація про діяльність і результати, отримані Виконавцем, а також про потенційних контрагентів Замовника, залучених Виконавцем протягом місяця. Зазначений акт повинен бути підписаний уповноваженими представниками обох сторін. Належним підписанням акту сторони визнають факсимільне відтворення підписів уповноважених представників сторін і печаток до отримання оригіналів кур'єром або поштою.

1.3. При необхідності Виконавець оновлює інформацію, що стосується використання продукції.

1.4. Виконавець гарантує відсутність договірних та інших відносин з конкурентами Замовника (список додається), які могли б вплинути на проведення та результат консультацій. Виконавець гарантує свою наукову та матеріальну незалежність у ході виконання цього Договору.

1.5. Термін надання послуг:

- початок: "___" _______________ року;

- закінчення: "___" ______________ року.

1.6. Послуги надаються за місцем знаходження Виконавця (м. ___________). У разі необхідності виїзду в інші населені пункти Замовник оплачує проїзд і проживання Виконавця з розрахунку:

- квитки: ________________________________________;

- проживання (готель): ________ гривень за добу;

- харчування: _______________________ гривень за добу.

1.7. Усі витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, Виконавець несе самостійно за рахунок своєї винагороди.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник надає Виконавцю всю необхідну документацію та зразки продукції Виконавця, призначеної для підприємств в обумовленому районі, протягом ____ (_______) днів з моменту підписання цього Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: