Головна Договір надання послуг Договір надання послуг з виконання функцій водія на автомобілі замовника

Неділя, 01 квітня 2012, 12:43

Договір

надання послуг з виконання функцій водія

м. __________  "___" ___________2012 р.

___________, надалі іменується "Замовник", в особі _____________, що діє на підставі ______, з однієї сторони, і громадянин __________, надалі іменується "Виконавець", паспорт: серія ______, N ________, виданий "___" ___________ р., _________, який проживає за адресою: ___________________, посвідчення на право керувати транспортним засобом ______________, видано ____________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. За цим договором Виконавець зобов'язується надавати послуги з перевезення вантажів та пасажирів на автомобілі Замовника на час відсутності водія _____________, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені послуги в порядку та на умовах, встановлених цим договором.

Виконавець зобов'язаний:

- забезпечувати своєчасну подачу автомобіля до вказаного місця для перевезення співробітників Замовника та інших осіб;

- дотримуватися правил дорожнього руху;

- забезпечувати своєчасну заправку автомобіля паливом, охолоджувальною рідиною, заміну мастильних матеріалів за рахунок Замовника;

- дбайливо ставитися до автомобіля Замовника;

- перевіряти технічний стан автомобіля перед виїздом на лінію;

- здійснювати здачу автомобіля і постановку на відведене місце після повернення;

- усувати виниклі під час роботи на лінії дрібні несправності, які не потребують розбирання механізмів;

- нести відповідальність за утримання автомобіля Замовника в належному технічному стані.

2. Виконавець зобов'язується надати послуги особисто. У разі неможливості надати послуги особисто Виконавець має право залучити для цього третю особу за згодою Замовника, залишаючись відповідальним перед Замовником за дії третьої особи.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: