Головна Договір надання послуг Договір про надання послуг з надання персоналу (лізинг персоналу)

Четвер, 05 квітня 2012, 09:10

Договір

про надання послуг з надання персоналу (лізинг персоналу)

м.____________   «___»_________2012 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", в особі директора Іванова І.І., що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Виконавець", з однієї сторони, і товариство з обмеженою відповідальністю "Назва2" в особі директора Петрова П.П., який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, іменоване надалі "Замовник", іменовані разом надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги з надання своїх співробітників, тобто з якими у Виконавця укладені трудові договори, для надання юридичних послуг, визначених додатком N 1 (додаток N 1 - це посадова інструкція майбутнього співробітника), а Замовник - вносити платежі за надані послуги.

1.2. Замовник має право після закінчення терміну дії цього договору укласти з працівником Виконавця трудовий договір, сплативши Виконавцю платіж у потрійному розмірі (в залежності від кваліфікації та затребуваності професії працівника платіж може бути збільшений або зменшений).

1.3. Послуги надаються за місцем, де співробітник повинен знаходитися або куди йому необхідно прибути у зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно перебуває під контролем Замовника.

1.4. Відносини між Виконавцем та співробітником будуються на основі трудових відносин, що підтверджує належно оформлений трудовий договір N 3 від «___»______ року (додаток N 2).

2. Термін дії договору

2.1. Послуги надаються протягом 3 (трьох) років.

2.2. Датою початку надання послуг вважається 9.00 годин «___»__________ року (час київський), в офісній будівлі Замовника за адресою: __________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: