Головна Договір надання послуг Договір про надання стоматологічних послуг

Вівторок, 10 квітня 2012, 11:55

Договір

надання стоматологічних послуг

м.__________ "____" __________ 2012

Стоматологічна студія "Назва", іменована надалі "Виконавець", в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ТОВ "Назва", іменоване надалі "Замовник", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надавати працівникам Замовника, іменованим надалі "Пацієнти", послуги з терапевтичної, хірургічної та протезної стоматології, іменовані далі "стоматологічне лікування", що відповідає вимогам, що пред'являються до сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, дозволеним на території України .

1.2. Види діагностичного обстеження і лікування будуть рекомендуватися кожному Пацієнту індивідуально відповідно до переліку надаваних послуг з стоматологічного лікування та чинним прейскурантом Виконавця.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати надання якісного стоматологічного лікування Пацієнту;

2.1.2. В процесі стоматологічного лікування інформувати Замовника або його представника про майбутні основні або додаткові лікувально-профілактичні та інші процедури та їх вартості, необхідних медикаментозних препаратах, витратних матеріалах і їх вартість;

2.1.3. Організовувати за рахунок Замовника і з його згоди необхідні обстеження в інших медичних установах, з якими є договірні відносини, при неможливості їх виконання силами Виконавця;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: