Головна Договір надання послуг Договір про надання послуг з установки та обслуговування обладнання зв'язку

Субота, 05 травня 2012, 21:47

Договір

про надання послуг з установки та обслуговування обладнання зв'язку

м.__________ "___" ____________ 2012 р.

___________________, іменоване в подальшому "Виконавець", в особі __________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони і _______________, іменоване в подальшому "Замовник", в особі ________________, що діє на підставі ______________, з іншої сторони, а спільно іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги по встановленню та обслуговуванню обладнання зв'язку (далі по тексту цього Договору - Обладнання), а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

1.2. Перелік Обладнання та перелік виконуваних робіт вказується в Додатку N 1 до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Терміни виконання робіт вказуються в Додатку N 2 до цього Договору.

1.4. Роботи по установці Обладнання вважаються виконаними після підписання Акту прийому-здачі робіт уповноваженими представниками Замовника і Виконавця.

1.5. Роботи з експлуатаційно-технічного обслуговування Обладнання, що виконуються Виконавцем, складаються з планового і непланового експлуатаційно-технічного обслуговування і являють собою сукупність заходів, що підтримують Обладнання в працездатному стані.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Надати послуги, зазначені в п. 1.1 цього Договору, з належною якістю.

2.1.2. Надати послуги в повному обсязі і в строки, встановлені в Додатку N 2 до цього Договору.

2.1.3. Приступити до установки Обладнання протягом ____ днів після підписання цього Договору.

2.1.4. Повідомити Замовника про готовність Обладнання до роботи.

2.1.5. Здійснювати планове експлуатаційно-технічне обслуговування Обладнання у обсязі і терміни, зазначені в Додатках NN 1 і 2 до цього Договору, про що робити запис в Журналі обслуговування Обладнання (як у примірнику Виконавця, так і в екземплярі Замовника).

2.1.6. Забезпечити своєчасний виїзд фахівців до Замовника для виконання робіт, включених до Додатка N 1.

2.1.7. Після отримання від Замовника повідомлення про невиконання або неякісне виконання робіт усунути за свій рахунок виявлені недоліки в найкоротший технічно можливий термін, узгоджений сторонами, але не більше _____ днів після отримання повідомлення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: