Головна Договір надання послуг Договір надання туристичних послуг

Четвер, 31 травня 2012, 07:13

Договір

надання туристичних послуг

м. Київ                   "23" травня 2012

Суб'єкт підприємницької діяльності — фізична особа — Іванов Іван Іванович (ФОП), що діє на підставі свідоцтва, іменований надалі "Турагент", з однієї сторони і Петров Петро Петрович іменований надалі Турист, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. На умовах, визначених цим Договором, Турагент від імені Туроператора (або - Приймаючої сторони) зобов'язується забезпечити надання за заявкою Туриста комплексу туристичних послуг, а Турист зобов'язується оплатити Турагенту зазначені послуги.

1.2. Надані за цим Договором туристичні послуги включають в себе наступні послуги:

Найменування туристичних послуг:

Путівка

Розміщення в готелі: «Назва готелю», який розташований у місті ____________, ___________ (назва країни).

Категорія номера: 3-х місцевий стандарт з усіма зручностями

Вид харчування: 3-х разове

Дата заїзду: з «10» липня 2012 Дата виїзду: «25» липня 2012

Загальна кількість днів туру: 14/15 (днів / ночей)

Трансфер: немає

Додаткові послуги, включені у вартість туру: не включені

Кількість Туристів: Петров П.П., Петрова К.С., Петрова А.В.

Турагент має право покласти обов'язок по наданню Туристу послуг (частини послуг) на іншу особу, безпосередньо надає послуги з розміщення та проживання Туриста Приймаюча сторона.

Цей Договір вважається укладеним з моменту повної оплати Туристом вартості туристичних послуг, зазначеної в Договорі.

2. Умови оплати

2.1. Вартість туристичних послуг на момент укладення цього Договору становить: 4200 (чотири тисячі двісті) грн.

2.2. Повна оплата туристичних послуг за цим Договором повинна бути проведена в 100% обсязі не пізніше 23 травня 2012р. У разі несплати або неповної оплати Туристом замовлених та / або заброньованих туристичних послуг цей Договір вважається неукладеним, а заявка (замовлення) Туриста - анульованою. В такому випадку Турист зобов'язаний відшкодувати Турагенту всі витрати, понесені у зв'язку з Договором та/або із заявкою (замовленням) Туриста.

2.3. Оплату за надання туристичних послуг може здійснити третя сторона на підставі виставлених рахунків Турагента.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: