Головна Договір надання послуг Договір про надання консультаційних та маркетингових послуг

П'ятниця, 26 листопада 2010, 16:49

ДОГОВІР

про надання консультаційних та маркетингових послуг

м._________ «__» _____ 20__ року

Фірма «____», далі іменована «Замовник», в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку, і

гр. України _________, далі за текстом «Виконавець»,

уклали цей договір (надалі - «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до завдання Замовника Виконавець зобов'язується протягом строку Договору провести роботу з дослідження ринку виробництва, продажу та обслуговування ____ (далі - «Товар») в Україні, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю виконану роботу відповідно до Договору.

У рамках Договору Виконавець може користуватися будь-якими, не забороненими законодавством України, інформаційними джерелами, включаючи засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення), інтернет, маркетингові дослідження інших компаній, а також проводити опитування серед фахівців та професійних учасників цього ринку.

1.2. Виконавець зобов'язаний надати послуги особисто.

2. Порядок виконання робіт

2.1. Виконавець виконує роботу в наступній послідовності:

2.1.1. Визначає потреби ринку і можливості виробництва, продажу та обслуговування зазначеного Товару.

2.1.2. Визначає середні ринкові ціни на Товар.

2.1.3. Здійснює пошук оптимальних контрагентів для виробництва, продажу та обслуговування Товару.

2.2. При виконанні робіт Виконавець може діяти, як від свого імені, так і від імені Замовника на підставі виданої йому Замовником довіреності.

3. Порядок прийому-передачі робіт

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: