Головна Договір оренди (найму) Договір оренди - підряду

Неділя, 02 січня 2011, 12:16

ДОГОВІР ОРЕНДИ - ПІДРЯДУ

__________________________ (організаційно-правова форма і назва організації) в особі _____________________(П.І.Б.), діє на підставі ___________________________ (Статуту, положення, довіреності) іменоване надалі "Орендодавець", і _______________________ (організаційно-правова форма і назва організації) в особі ________________________ (П.І.Б.), діє на підставі ______________________ (Статуту, положення, довіреності), іменована надалі "Орендар", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1.Орендодавець надає Орендареві у тимчасове володіння та користування майно, перераховане в п. 1.2 цього договору, а Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату та по закінченні договору повернути йому вказане майно.

1.2. Майно, що є предметом договору, передається в наступному складі:

Найменування майна: ______________________;

Одиниця вимірювання: _____________________;

Кількість: ________________________________;

Примітки: ________________________________.

2. Орендна плата

2.1. В якості орендної плати Орендатор проводить наступні роботи: _________________________________ (найменування і обсяг робіт).

2.2. Роботи виконуються поетапно, у відповідності з графіком їх проведення, що є додатком до цього договору. За домовленістю з Орендодавцем Орендар може відступати від графіка проведення робіт за умови дотримання терміну їх закінчення.

3. Термін дії договору

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: