Головна Договір оренди (найму) Договір оренди оргтехніки

Неділя, 02 січня 2011, 16:49

ДОГОВІР ОРЕНДИ ОРГТЕХНІКИ

_________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", і __________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі ________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендар", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Орендодавець надає Орендареві у тимчасове володіння і користування оргтехніку, перераховану в п. 1.2 цього договору, а Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату та по закінченні договору повернути йому зазначену оргтехніку.

1.2. Оргтехніка, що є предметом договору, передається в наступному складі:

№ п / п

Найменування товару: ______________________.

Одиниця вимірювання: ______________________.

Кількість: _________________________.

Примітки: _________________________.

2. Ціна договору

За користування зазначеним у п. 1.2 цього договору майном Орендар сплачує Орендодавцю плату в розмірі ______________ грн. в місяць.

3. Порядок оплати

3.1. Орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 15-го числа місяця, за який ця оплата проводиться.

3.2. Оплата здійснюється платіжним дорученням.

4. Обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: