Головна Договір оренди (найму) Договір зустрічної оренди

Неділя, 02 січня 2011, 17:31

Договір зустрічної оренди

_________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", і __________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі _______________ (П.І.Б.), діє на підставі ________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендар", уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві у тимчасове володіння та користування майно, перераховане в п. 1.2 цього договору, а Орендар передає Орендодавцю у якості орендної плати майно, перераховане в п. 1.3 у тимчасове володіння та користування.

1.2. Орендодавець передає Орендарю майно (1) в такому складі: ____________________________________________ (склад майна, переданого в оренду).

1.3. Орендар передає Орендодавцю майно (2) в такому складі: _______________________________ (склад майна, переданого в якості орендної плати).

3. Обов'язки сторін

3.1. Орендодавець зобов'язаний:

3.1.1. Передати Орендарю майно (1) в строк, вказаний у п. 4.1 цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: