Головна Договір оренди (найму) Договір суборенди нежитлових приміщень

Неділя, 02 січня 2011, 18:03

ДОГОВІР СУБОРЕНДИ

м. ___________ "___"_________ 20_ р.

______________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі в.о. генерального директора _______________, що діє на підставі наказу від ____________ і статуту, з одного боку, і __________________, іменоване надалі "Орендар", в особі директора _______________, що діє на підставі статуту, з іншого боку, а разом надалі іменовані "Сторони", уклали цей договір про таке:

I. Загальні положення

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в суборенду нежитлові вбудовані приміщення, розташовані в будівлі за адресою: м. ______________________, _________ (далі - Об'єкт), для організації в ньому діяльності відповідно до статуту.

Загальна площа приміщень, що здаються в суборенду становить _____ (____________) кв.м. Схема розташування Об'єкта наведена в додатку 1 * до цього договору, який є його невід'ємною частиною.

1.2. Цей договір діє з "___" ___________ 20__ р. до "___" __________ 20__ р.

1.3. Орендодавець втрачає право користування Об'єктом на весь термін дії договору.

1.4. Орендодавець гарантує, що Об'єкт не проданий, не закладений, у спорі і під арештом не перебуває, у суборенду не зданий, не обтяжений іншим чином.

1.5. Орендодавець володіє Об'єктом на правах орендаря на підставі договору оренди № ____ від "___"_____ 20_ р.

II. Обов'язки Сторін

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Передати Орендарю Об'єкт не пізніше п'яти днів з дати набрання договором чинності за актом здачі-приймання. Зазначений акт підписується уповноваженими представниками Сторін, додається до договору і є його невід'ємною частиною.

2.1.2. У місячний термін розглядати звернення Орендаря з питань зміни призначення Об'єкта, а також його ремонту та переобладнання.

2.1.3. Негайно, як тільки йому самому стане відомо, письмово повідомляти Орендаря про необхідність звільнення Об'єкту в зв'язку з прийнятими в установленому порядку рішеннями про постановку будівлі на капітальний ремонт, у відповідності до затвердженого плану капітального ремонту або про його ліквідацію з містобудівних міркувань.

2.1.4. Надати в користування Орендаря ____________ (______________) прямих міських номерів телефонів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: