Головна Договір оренди (найму) Договір оренди будівлі (споруди)

Неділя, 02 січня 2011, 18:23

ДОГОВІР ОРЕНДИ будівлі (споруди)

м._____________ "___" _________ 20__ р.

____________________________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі "Орендодавець", в особі _________________________ (посада, П.І.Б.) з одного боку, і ______________________________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі "Орендар", в особі __________ (посада, П.І.Б.), діє на підставі ___________________ (Статуту, положення, довіреності) з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендарю будівлю, зазначену в п. 1.2 цього договору, у тимчасове користування, а Орендар зобов'язується виплачувати орендну плату в розмірі та строки, зазначені у п. 3 цього договору.

1.2. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове користування будівлю, що знаходиться _________________________ (адреса), надалі іменоване "Будівля".

1.3. Зазначена у п. 1.2 цього договору Будівля належить Орендодавцю на праві власності.

1.4. Будівля має бути передана Орендарю протягом __________ днів з моменту підписання цього договору.

1.5. Орендодавець зобов'язаний надати Орендарю Будівлю в стані, відповідному таким умовам ______________________ (перерахувати умови).

1.6. Будівля призначена для використання в якості _____________________________________________ (вказати, в якій якості буде використано майно).

2. Обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: