Головна Договір оренди (найму) Договір оренди землі

Неділя, 02 січня 2011, 18:39

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1. За цим договором власник земельної ділянки _________________________ (П.І.Б.) далі іменований "Орендодавець", передає цю ділянку, право на яку посвідчено свідоцтвом про право власності на землю, серія ___ № ______, видане "___" ____________ 20_ р. _________________ та ___________________ в особі директора _____________ (П.І.Б.), діє на підставі статуту, зареєстрованого "___" ___________ 20__ р. № ________, або фізичній особі ____________________ (П.І.Б.) далі іменується "Орендар", який приймає цю земельну ділянку на нижченаведених умовах.

2. Цей договір набирає чинності з дня його реєстрації в __________ і діє до "___"____________ 20__ р. Дія договору автоматично продовжується на рік до тих пір, поки одна зі сторін не пізніше ніж за _________ місяців до закінчення терміну його дії не повідомить у письмовій формі іншу сторону про його розірвання. Письмове повідомлення про розірвання договору спрямовується також і в ______________.

3. Орендна плата за земельну ділянку становить _____________ гривень на рік, у тому числі за такими видами оплати:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: