Головна Договір оренди (найму) Договір оренди офісного приміщення

Неділя, 02 січня 2011, 19:12

ДОГОВІР оренди Офісного приміщення

м._____________ "___" ________ 20_ р.

___________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі в.о. генерального директора ____________, що діє на підставі статуту, з одного боку, і _____________, надалі "Орендар", в особі ________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку, уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов'язується надати за цим договором Орендарю в оренду приміщення загальною площею _______________ (_______________) кв. м (кімнати № __________), розташовані в будівлі за адресою: _____________, _______________, для використання в якості офісних приміщень.

1.2. Орендар не має права здавати зазначені приміщення в суборенду або іншим чином передавати їх у користування третім особам, а також виступати стороною в угоді, результатом якої може з'явитися виникнення майнових прав третіх осіб щодо зазначених приміщень.

II. Порядок передачі приміщень

2.1. Орендодавець передає Орендарю зазначені приміщення протягом ________________ з дня підписання сторонами цього договору.

2.2. Приміщення має бути передано в стані, відповідному характеристикам, зазначеним у технічному паспорті.

III. Користування приміщеннями та їх утримання

3.1. Орендар зобов'язаний користуватися приміщеннями відповідно до цього договору і призначення приміщень.

3.2. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органами державного управління провести за свій рахунок перепланування наданих в оренду приміщень.

3.3. Орендар зобов'язаний підтримувати орендовані приміщення в справному стані, не допускаючи їх псування, і проводити поточний ремонт приміщень.

3.4. Капітальний ремонт орендованих приміщень у силу цього договору проводиться Орендодавцем.

3.5. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітального ремонту Орендар негайно сповіщає про це Орендодавця у письмовій формі.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: