Головна Договір оренди (найму) Договір оренди транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації

Неділя, 02 січня 2011, 19:48

ДОГОВІР ОРЕНДИ

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ БЕЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

м._________ "___" ______________20__ р.

_______________________, надалі "Орендодавець", в особі _____________________, що діє на підставі _________________, з одного боку, і ___________________, іменоване надалі "Орендар", в особі _________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, іменовані надалі "Сторони ", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець на умовах цього договору надає Орендарю строком на ________ автомашину (далі - транспортний засіб) за плату в тимчасове володіння та користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації.

1.2. Характеристики транспортного засобу:

марка автомашини: _____________________;

рік випуску: ___________________________;

реєстраційний номер: ___________________;

колір: _________________________________;

номер двигуна: _________________________;

номер шасі: ____________________________.

1.3. Транспортний засіб належить Орендодавцю на праві власності.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Орендодавець:

2.1.1. Протягом ____ днів з моменту підписання цього договору здійснює передачу Орендарю транспортного засобу. При передачі транспортного засобу від Орендодавця до Орендаря і при поверненні транспортного засобу Орендарем Орендодавцю Сторони складають акт прийому-передачі. В акті зазначаються:

дата і місце складання акту;

найменування Сторін;

характеристики транспортного засобу;

стан транспортного засобу;

вартість транспортного засобу.

2.1.2. Зобов'язується передати транспортний засіб в робочому стані, придатному для його експлуатації у виробничих цілях згідно з призначенням транспортного засобу.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: