Головна Договір оренди (найму) Договір оренди автомобіля

Неділя, 02 січня 2011, 20:04

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

м.____________ «__»_________ 20__р.

__________________ (організаційно-правова форма і назва організації) в особі _____________________ (П.І.Б.), діє на підставі _____________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", та гр. ________________ (П.І.Б., паспортні дані), проживає за адресою: ________________, іменований надалі "Орендар", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

Орендодавець передає Орендарю в тимчасове володіння та користування автомобіль марки ____________, _____________ року випуску, державний № _________ кузов № __________, двигун № _______, технічний паспорт № __________, а Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату та по закінченню терміну оренди повернути йому автомобіль.

2. Обов'язки сторін

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. Передати Орендарю автомобіль, зазначений у п. 1 цього договору, в справному стані.

2.1.2. Передати Орендарю технічний паспорт на даний автомобіль та інші документи, необхідні для його використання.

2.1.3. За свій рахунок оформити довіреність на управління цим автомобілем на ім'я Орендаря і завірити її нотаріально.

2.2. Орендар зобов'язаний:

2.2.1. Використовувати автомобіль тільки в цілях ______________________ (перевезення пасажирів, вантажу і т.п.).

2.2.2. Утримувати автомобіль у справному технічному стані, не допускаючи його погіршення, не вважаючи нормальний знос.

2.2.3. Використовувати автомобіль тільки з дотриманням правил технічної експлуатації та правил дорожнього руху.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: