Головна Договір оренди (найму) Договір оренди автомобіля з наданням послуг з обслуговування

Неділя, 02 січня 2011, 20:13

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

З НАДАННЯМ ПОСЛУГ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

м.____________ «__»_________ 20__р.

__________________ (організаційно-правова форма і назва організації) в особі _____________________ (П.І.Б.), діє на підставі _____________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Орендодавець", та гр. ________________ (П.І.Б., паспортні дані), проживає за адресою: ________________, іменований надалі "Орендар", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

Орендодавець передає Орендарю в тимчасове володіння та користування автомобіль марки ____________, _____________ року випуску, державний № ______________, кузов № _________, двигун № _______, технічний паспорт № __________, і надає послуги по управлінню ним і його технічної експлуатації, а Орендар зобов'язується сплачувати Орендодавцю орендну плату та по закінченню терміну оренди повернути йому автомобіль.

2. Обов'язки сторін

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. Передати Орендарю автомобіль, зазначений у п. 1 цього договору, в справному стані.

2.1.2. Забезпечити обслуговування даного автомобіля водієм на весь час оренди.

2.1.3. Підтримувати належний технічний стан автомобіля, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту, на весь час дії договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: