Головна Договір оренди (найму) Зразок договору оренди автомобіля

Неділя, 02 січня 2011, 20:45

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

м. ___________ "___" _________ 20__ р.

__________________ в особі _____________, що діє на підставі статуту, надалі "Орендар", з одного боку, і _______________ в особі _______________, діючого на підставі статуту, надалі "Орендодавець", з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в тимчасове користування автомобіль марки ________, державні номерні знаки ______________ з метою перевезення вантажів.

1.2. Водіння автомобіля здійснює за дорученням особа, вибрана Орендодавцем з числа співробітників підприємства-орендаря.

2. Права та обов'язки сторін

Права і обов'язки Орендодавця

2.1. Орендодавець має право:

2.1.1. Здійснювати контроль за забезпеченням майнового збереження автомобіля, а також за якісним станом автомобіля.

2.2. Орендодавець зобов'язується:

2.2.1. У __________________-денний термін після укладення цього договору надати Орендарю автомобіль у стані, відповідному акту техогляду ДАІ.

Права і обов'язки Орендаря

2.3. Орендар зобов'язується:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: