Головна Договір оренди (найму) Договір оренди автотранспортного засобу

Неділя, 02 січня 2011, 21:10

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

м. ____________________ "___" ___________ 200 ___ р.

_________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі  ________________, що діє на підставі рішення ради директорів від "__" ________ 20__ р. і статуту, з одного боку, і ____________, іменоване надалі "Орендар", в особі ___________, діючого на підставі статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в тимчасове користування вантажний автомобіль вантажопідйомністю 3,5 т з метою перевезення вантажів.

1.2. Водіння автомобіля здійснює особа з числа співробітників Орендодавця (водій). У період користування автомобілем відповідальною особою (особами) Орендаря, розпорядження якого обов'язкові для виконання водієм, є _____________________.

1.3. Автомобіль подається до 10 години за адресою: м. ________________, ______________________ і знаходиться в розпорядженні Орендаря до 19 годин. Після прибуття та вибуття автомобіля Орендар робить відповідні відмітки у дорожньому листі.

1.4. При перевезенні вантажів водія супроводжує відповідальна особа Орендаря. Водій сприяє при вантажно-розвантажувальних роботах.

1.5. Всі витрати по утриманню та ремонту автомобіля несе Орендодавець, за винятком випадку, коли пошкодження чи несправність автомобіля виникла з вини Орендаря.

2. Права та обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: