Головна Договір оренди (найму) Договір оренди житлового приміщення

Четвер, 10 лютого 2011, 12:01

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

м.__________________ "_____"____________ 2011 рік

Власник житла, ________________________ (правовстановлюючий документ, який є додатком до даного договору), ____________________________ (П.І.Б., паспортні дані), іменований надалі "Орендодавець", з одного боку і ____________________________ (П.І.Б., паспортні дані) іменований надалі "Орендар", з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає Орендарю та членам його сім'ї у користування квартиру загальною площею ____ кв.м. за адресою: м._____________________________, вул.______________________ б._______ кв.№_____, характеристика якої наведена в акті здачі квартири (Додаток № 1).

1.2. Орендодавець передає в користування Орендареві «Майно», яке знаходиться в Приміщенні, згідно з додатком № 1 до цього Договору. Сторони підтверджують, що Майно передається в справному стані без явних пошкоджень.

2. Термін дії договору

2.1. Договір укладений на період з «____»____________ 2001 р. до «____»_____________ 2012 р. і вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.

3. Обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: