Головна Договір оренди (найму) Договір оренди приміщення нічного клубу (спрощена форма)

Субота, 19 березня 2011, 11:36

ДОГОВІР ОРЕНДИ

приміщення нічного клубу

м. ___________ "___" ____________ 2011 р.

_____________________, в особі _______________, що іменується в подальшому "Орендодавець", з одного боку, і _______________________ в особі ___________________, що діє на підставі статуту, надалі "Орендар", з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у тимчасове користування приміщення нічного клубу "_______________", розташованого за адресою: м. _____________, ________________ на термін з "_____" годин "_____" __________ 200 __ р. до "______" годин "___" __________ 200 __ р. для ________________________.

1.2. Ціна цього договору становить ___________________ (_________________) грн., В тому числі ПДВ ___________ (_____________________________) грн.

1.3. Цей договір підлягає обов'язковому узгодженню з власником вищевказаних приміщень: ______________________.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Орендодавець надає вищевказані приміщення за двостороннім актом прийому/передачі (додаток 1 * , що є невід'ємною частиною цього договору), а також надає наступних фахівців:

___________________________;

___________________________.

2.2. Орендар використовує надані приміщення нічного клубу виключно за їх цільовим призначенням.

2.3. Орендар гарантує використання наданих приміщень в порядку, передбаченому протипожежними та санітарними правилами.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: