Головна Договір оренди (найму) Договір оренди офісного приміщення (офісу) (спрощена форма)

Неділя, 26 червня 2011, 11:13

Договір

оренди нежитлового приміщення

м.____________   "___"_________ 2011 р.

Приватний підприємець, іменований надалі Орендодавець, в особі Іванова Івана Івановича, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію ____№__________ від «__»__________2010 року, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", іменоване надалі Орендар, в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, уклали цей договір про наступне:

I. Загальні умови

1.1. Орендодавець передає Орендареві в користування частину належного йому нежитлового приміщення площею 120 кв.м., що знаходиться за адресою: м.________ вул._______________, ___ офіс 12.

1.2. Термін оренди складає два роки і починається з "___" лютого 2011 р.

II. Обов'язки сторін

Орендодавець зобов'язується:

2.1. Передати зазначене офісне приміщення за актом прийому-передачі в стані, що забезпечує його використання для розміщення Орендаря.

2.2. Проводити капітальний ремонт переданого приміщення, пов'язаний із загальним капітальним ремонтом будинку.

Орендар зобов'язується:

2.3. Користуватися орендованим приміщенням відповідно до його призначення.

2.4. Проводити поточний ремонт використовуваних приміщень.

2.5. Щомісяця не пізніше десятого числа наступного за періодом платежу місяця, вносити плату за користування приміщеннями з розрахунку щомісячної оплати 150 (сто п’ятдесят) грн. за 1 кв. метр.

Розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: