Головна Договір оренди (найму) Договір оренди транспортного засобу з екіпажем (варіант)

Субота, 10 вересня 2011, 09:13

Договір оренди

транспортного засобу з екіпажем

м. _____________ "__"________ 2011 р.

______________, надалі іменується "Орендодавець", в особі __________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________, який діє на підставі ________, з іншої сторони, іменовані разом "Сторони", а окремо "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендарю в тимчасове володіння та користування транспортний засіб (далі - Транспортний засіб) і надає своїми силами послуги по управлінню ним і його технічної експлуатації.

Основні характеристики Транспортного засобу:

- реєстраційний знак ____________________________;

- ідентифікаційний номер ________________________;

- марка, модель _________________________________;

- рік випуску ___________________________________;

_______________________________________________.

1.2. Переданий в оренду Транспортний засіб є власністю Орендодавця, що підтверджується ___________________________.

1.3. Орендодавець гарантує, що на момент укладення Договору Транспортний засіб у спорі або під арештом не перебуває, не є предметом застави і не обтяжене іншими правами третіх осіб.

1.4. Договір діє до "___" __________ _______ р.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. Підготувати Транспортний засіб до передачі, включаючи складання акта приймання-передачі, що є невід'ємною частиною Договору.

2.1.2. Передати Орендарю Транспортний засіб разом з усіма речами та документацією по акту у строк до _____.

2.1.3. Протягом усього терміну дії Договору підтримувати належний стан Транспортного засобу, включаючи здійснення поточного і капітального ремонту і надання необхідного приладдя.

2.1.4. Забезпечити відповідність складу екіпажу і його кваліфікації вимогам звичайної практики експлуатації транспортного засобу даного виду та умов Договору.

2.1.5. Нести витрати зі страхування

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: