Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлового приміщення (нерухомості)

Неділя, 11 вересня 2011, 05:53

Договір оренди

нежитлового приміщення

м. ____________ "__"________ 2011 р.

______________, надалі іменується "Орендодавець", в особі __________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________, який діє на підставі ________, з іншої сторони, іменовані разом "Сторони", а окремо "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендареві (обрати потрібне)

- у тимчасове володіння та користування

- у тимчасове користування

нежитлове приміщення (далі - Приміщення) загальною площею _____ кв. м, розташоване за адресою: ____________________. Межі Приміщення (номери кімнат відповідно до експлікації БТІ) вказані на поверховий план, який є невід'ємною частиною Договору.

1.2. Приміщення знаходиться у власності Орендодавця, що підтверджується записом в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним N _____ від __________, Свідоцтво N _____, видане ____________________.

1.3. Орендодавець гарантує, що на момент укладення Договору Приміщення в спорі або під арештом не перебуває, не є предметом застави і не обтяжене іншими правами третіх осіб.

2. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладено (вибрати потрібне)

- На термін до _____.

- На невизначений термін.

2.2. Договір набуває чинності з дати його (вибрати потрібне)

- державної реєстрації (якщо договір укладено на строк не менше трьох років). Витрати, пов'язані з державною реєстрацією Договору, оплачує _______________.

- підписання Сторонами (якщо договір укладено на термін менше трьох років).

2.3. Після закінчення строку Договору Орендар, який належно виконував свої обов'язки, має переважне право на укладення договору на новий строк. Про своє бажання укласти договір на новий строк Орендар зобов'язаний письмово повідомити Орендодавця не пізніше _____ днів до закінчення терміну дії Договору.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендодавець зобов'язаний:

3.1.1. Підготувати Приміщення до передачі, включаючи складання акта приймання-передачі, що є невід'ємною частиною Договору.

3.1.2. Передати Орендарю Приміщення по акту у строк до _____.

3.1.3. Проводити за свій рахунок (обрати потрібне / якщо обов'язки з виконання відповідного виду ремонту не покладені на Орендаря / якщо обов'язки за всіма видами ремонту покладено на Орендаря, даний пункт слід видалити)

- капітальний ремонт Приміщення не рідше ніж _____ в _____.

- капітальний ремонт Приміщення не рідше ніж _____ в _____, а також його поточний ремонт не рідше ніж _____ в _____.

- поточний ремонт Приміщення не рідше ніж _____ в _____.

3.2. Орендодавець (обрати потрібне)

- дає свою згоду

- не дає своєї згоди

Орендарю на здачу Приміщення в суборенду, на надання його в безоплатне користування, на передачу орендних прав у заставу та внесення їх в оплату частки в статутному капіталі господарських товариств і товариств або в якості внеску у спільну діяльність без додаткового отримання письмового схвалення по кожному такому факту.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: