Головна Договір оренди (найму) Договір оренди автостоянки

Неділя, 11 вересня 2011, 08:56

Договір оренди автостоянки

м. _______________ "___"__________ 2011 р.

___________________, надалі іменується "Орендодавець", в особі __________________, який діє на підставі _____________________________, з однієї сторони, і ______________, іменоване надалі "Орендар", в особі ________________, який діє на підставі _______________, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у тимчасове володіння і користування ______________________ (вказати місцезнаходження та індивідуалізуючі ознаки автостоянки) іменоване надалі "Автостоянка", за плату з метою __________________________.

1.2. Автостоянка загальною площею ___________ кв. м включає в себе _____ місць для стоянки транспортних засобів і приміщення служб стоянки _______, забезпечена системою тепло-, водо-, електро-постачання, телефонним зв'язком, виділеною лінією електронного зв'язку на _____ біт / с.

Приміщення Автостоянки обладнане пожежною і охоронною сигналізацією.

1.3. Одночасно з передачею Орендареві прав володіння і користування автостоянкою по цьому договору йому передаються також права тимчасового володіння і користування на земельну ділянку, на якій розташована Автостоянка і який необхідний для її нормальної експлуатації.

Також Орендареві надається право оренди на прилеглу до Автостоянки земельну ділянку, що належить Орендодавцю на праві власності _______________________________ (розмір та інші характеристики переданої земельної ділянки).

1.4. На момент укладення цього договору Автостоянка, що здається в оренді, належить Орендодавцю на праві власності (свідоцтво на право власності N ____________ видано ___________ "___"________ ____ р.), кадастровий номер _________.

Орендодавець гарантує, що на момент укладення цього договору Автостоянка не закладена, під арештом не перебуває і не обтяжена ніякими іншими зобов'язаннями.

1.5. Передана в оренду Автостоянка знаходиться в нормальному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до експлуатованих автостоянок.

1.6. Невід'ємною частиною цього договору є план із зазначенням приміщень, переданих Орендарю, і копія технічного паспорта.

1.7. Без письмової згоди Орендодавця Автостоянка не може бути здана Орендарем в суборенду або користування іншим особам.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: