Головна Договір оренди (найму) Договір оренди підприємства

Середа, 14 вересня 2011, 21:05

Договір оренди підприємства

м.__________ "__" __________ 20___ р.

_____________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі ______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ______________________, надалі "Орендар", в особі ________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет і загальні умови договору

1.1. Предметом даного договору є надання Орендодавцем за плату у тимчасове володіння і користування Орендарю підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

(Цілі використання можуть бути вказані більш виразно.)

1.2. До складу переданого в оренду підприємства входять: земельна ділянка, будівлі, споруди, обладнання та інші, що знаходяться у складі підприємства основні засоби, перелік, вартість та докладні описи (характеристики) яких наведено у Додатку N 1 до цього договору, що є його невід'ємною частиною.

1.3. Орендодавець зобов'язується передати Орендареві запаси сировини, палива, матеріалів та інші оборотні кошти. Перелік, кількість, обсяг, асортимент, якість, вартість і т.п. наведено у Додатку N 2, який є невід'ємною частиною цього договору.

Вартість оренди оборотних коштів врахована сторонами в загальних платежах по оренді підприємства.

1.4. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю права користування природними ресурсами, будівлями, спорудами і устаткуванням, інші майнові права, пов'язані з переданим в оренду підприємством, права на позначення, які індивідуалізують діяльність підприємства (емблема, фірмове позначення, товарний знак тощо), та інші виключні права за переліком, наведеним у Додатку N 3, який є невід'ємною частиною цього договору.

Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні відповідно до законодавства дії для передачі (переоформлення) названих прав.

1.5. Орендодавець поступається Орендарю права вимоги, а також переводить на нього борги, пов'язані з переданим в оренду підприємством, за переліком, наведеним у додатку N 4, який є невід'ємною частиною цього договору.

Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні відповідно до законодавства дії для передачі названих прав і боргів.

1.6. Орендодавець гарантує, що на момент укладення цього договору підприємство, що здається в оренду, належить Орендодавцю на праві власності, не закладено або заарештовано, не є предметом позовів третіх осіб.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: