Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нерухомого майна (загальна форма)

Неділя, 18 вересня 2011, 05:15

Договір

оренди нерухомого майна

м. _____________  "___"________ ___ р.

______________, надалі іменується "Орендодавець", в особі __________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________, який діє на підставі ________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає у тимчасове володіння і користування (варіант: у тимчасове користування) нерухоме майно, розташоване за адресою: _________________, загальною площею ______ квадратних метрів (далі - "майно").

1.2. Майно знаходиться у власності ___________________.

1.3. Майно знаходиться в ____________ (наприклад: в житловому будинку, у вбудовано-прибудованому приміщенні, в окремому будинку).

1.4. На момент укладення договору права третіх осіб на майно відсутні.

1.5. Цей договір підлягає реєстрації в органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, у порядку, встановленому чинним законодавством України (у разі якщо така реєстрація необхідна).

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. За свій рахунок підготувати майно до передачі, включаючи складання передавального акта.

2.1.2. Передати Орендарю майно в наступний термін (терміни): ___________, по передавальному акту.

2.1.3. Проводити за свій рахунок капітальний ремонт майна не рідше ніж _____ в _____.

2.2. Орендар зобов'язаний:

2.2.1. Перед підписанням передатного акта оглянути майно і перевірити його стан.

2.2.2. Своєчасно вносити орендну плату в розмірі, строки та в порядку, передбаченому цим договором.

2.2.3. Протягом усього терміну дії даного договору підтримувати майно в належному стані.

2.2.4. Здійснювати поточний ремонт майна.

2.2.5. Нести витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого майна.

2.3. Орендар має право / не має права без згоди Орендодавця:

2.3.1. Здавати майно в суборенду або в піднайм, надавати майно в безоплатне користування, а також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив.

2.3.2. Вносити зміни до складу майна, проводити його реконструкцію, розширення, технічне переоснащення, що збільшують його вартість.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: