Головна Договір оренди (найму) Договір оренди рухомого майна (загальна форма)

Неділя, 18 вересня 2011, 05:39

Договір

оренди рухомого майна

м. _____________ "___"________ ___ р.

______________, надалі іменується "Орендодавець", в особі __________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________, який діє на підставі ________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати в тимчасове володіння і користування, а Орендар прийняти, оплатити і своєчасно повернути наступне рухоме майно разом з усіма його приналежностями і документацією, необхідною для його використання (далі - Майно):

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

1.2. Технічні характеристики та інші відомості про Майно вказані в технічних паспортах (специфікаціях, інших документах) станом на дату передачі Майна за актом приймання-передачі.

Акт прийому-передачі підписується Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток N 1).

1.3. Орендар зобов'язується повернути Майно в справному стані з урахуванням нормального зносу відповідно до технічної документації. Продукція і доходи, отримані Орендарем в результаті використання Майна, є власністю Орендаря.

1.4. Майно, передане в оренду, є власністю Орендодавця, що підтверджується _________________.

1.5. Орендодавець гарантує, що Майно не закладено, не заарештовано, не обтяжене правами третіх осіб.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Орендодавець зобов'язаний надати Майно в справному стані, з додатком всієї необхідної документації.

Підготовка Майна до передачі Орендареві здійснюється за рахунок Орендодавця.

Повернення Майна здійснюється за рахунок Орендаря.

2.2. Орендар зобов'язаний вивезти Майно зі складу Орендодавця і повернути його своїми силами і за свій рахунок за адресою: _____________.

2.3. Орендар не має права (варіант: чи вправі) передавати взяте в оренду Майно в суборенду, у безоплатне користування, передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам, віддавати в заставу орендні права.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: