Головна Договір оренди (найму) Договір оренди судна

Неділя, 18 вересня 2011, 07:19

Договір

оренди судна

м. __________ "___"________ ___ р.

_________________, надалі іменується "Орендодавець", в особі _________________, діє на підставі ________________, з однієї сторони, і ____________________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________________, який діє на підставі _______________, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, уклали цей договір (надалі "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Орендар орендує в Орендодавця _________ (тип судна) судно ___________, реєстраційний N ___________, заводський N ____________, _________________________ (інші ідентифікаційні ознаки судна, номера супутніх док-тів) (Надалі - "Орендоване судно") для здійснення __________________.

2. Орендувати судно

2.1. Орендоване судно має відповідати всім технічним і комерційним вимогам, які пред'являються до ________ (тип судна) судам, які здійснюють _______________ (мета оренди).

2.2. Орендоване судно носить розпізнавальні та реєстраційні знаки України. Нанесення на орендоване судно емблеми Орендаря здійснюється Орендарем за його рахунок за погодженням з Орендодавцем.

2.3. Орендоване судно обладнується на ____________ місць.

2.4. Орендодавець забезпечує відповідність судна, яке здається в оренду мінімальним вимогам ________ щодо придатності до ____________.

2.5. Якщо інше не передбачено договором, Орендодавець забезпечує оснащення переданого ним в оренду судна повним комплектом устаткування і необхідними судновими документами (відповідно з юридичними та технічними нормами, прийнятими в Україні).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: