Головна Договір оренди (найму) Договір оренди торгового місця на роздрібному ринку

Неділя, 18 вересня 2011, 14:38

Договір оренди

торгового місця на роздрібному ринку

м. _______________ "__"_________ _____ р.

_____________ в особі __________________, який діє на підставі _________________, іменоване надалі Орендодавець, з однієї сторони, і ______________ в особі _________________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі Орендар, з іншої сторони, уклали Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендарю торговельне місце за плату в тимчасове користування на території роздрібного ринку ___________________ (далі - Ринок).

Примітка: Торговельне місце - місце, що використовується для здійснення угод купівлі-продажу. До торговельних місць відносяться будівлі, споруди (їх частина) і (або) земельні ділянки, які використовуються для здійснення угод купівлі-продажу, а також об'єкти організації роздрібної торгівлі і громадського харчування, що не мають торгових залів і залів обслуговування відвідувачів (намети, ларьки, кіоски, бокси, контейнери та інші об'єкти, у тому числі розташовані в будівлях і спорудах), прилавки, столи, лотки (у тому числі розташовані на земельних ділянках), земельні ділянки, які використовуються для розміщення об'єктів організації роздрібної торгівлі (громадського харчування), не мають торгових залів (залів обслуговування відвідувачів), прилавків, столів, лотків та інших об'єктів.

1.2. Торговельні місця розміщуються на основі схеми, яка розробляється і затверджується Орендодавцем за погодженням з органами, уповноваженими на здійснення контролю за забезпеченням пожежної безпеки, за охороною громадського порядку, а також органами з контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, органами по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини.

2. УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВИХ МІСЦЬ

2.1. Орендареві надається ______ обладнане торгове місце розміром ___ м х ____ м. Додаткова площа навколо торгового місця - __________ кв. м.

2.2. Розміщення Орендаря на Торговій площі проводиться суворо відповідно до плану розміщення (Додаток N 1). Орендар має право займати більше одного торгового місця.

2.3. Термін заїзду Орендаря на територію Ринку та Торговій площі - не раніше _____ годин ранку "___"__________ _____ р.

2.4. Виїзд з території Ринку - не пізніше ___ годині вечора "__"______ ____ р.

2.5. Орендар самостійно завозить і розміщує все необхідне йому обладнання і товар.

2.6. Установка устаткування допускається тільки на відведеній під торгове місце площі.

2.7. В'їзд транспорту на Торгову площу дозволяється тільки для навантаження, розвантаження або торгівлі з нього на загальних підставах з наявністю санітарних паспортів на спеціалізований автотранспорт з доставки харчових продуктів.

2.8. Стоянка транспорту в пішохідній зоні торговельних рядів дозволяється тільки під час розвантаження товарів не більше _____ хвилин.

2.9. Орендар власними силами проводить роботи з охорони свого майна.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: