Головна Договір оренди (найму) Договір оренди транспортного засобу (автомобіля) без екіпажу (орендар - фізична особа)

Неділя, 18 вересня 2011, 15:12

Договір оренди

транспортного засобу (автомобіля) без екіпажу

м. __________________ "___"_________ ____ р.

Громадянин (ка) ___________________, діючий від свого імені, надалі іменується "Орендар", з однієї сторони і ____________, іменований надалі "Орендодавець", в особі ______________, що діє на підставі ________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає Орендареві за плату у тимчасове володіння і користування належний Орендодавцю на підставі _____________ серії ____, N ____, виданого "__"_________ ____ р. __________, р. ________, легковий автомобіль марки "_________", ____ року виготовлення, ідентифікаційний номер VIN ______________, кузов N _______, двигун N ______, колір __________, іменований далі "Автомобіль", без надання послуг з управління ним, його технічної експлуатації та обслуговування.

1.2. Технічний стан Автомобіля підтверджується чинним талоном про проходження технічного огляду Автомобіля, оглядом і перевіркою працездатності двигуна й іншого устаткування, встановленого на Автомобілі. Автомобіль передається за актом прийому-передачі, скріплюються підписами сторін.

1.3. Використання Автомобіля не повинно суперечити його призначенню.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець має право контролювати збереження, технічну справність і комплектність Автомобіля і встановленого на ньому обладнання.

2.2. Орендодавець зобов'язується:

2.2.1. У день набрання чинності цим Договором передати Орендареві Автомобіль у стані, відповідному технічним вимогам і вимогам безпеки, що пред'являються державними органами до подібних транспортних засобів.

2.2.2. Гарантувати, що Автомобіль, який передається за цим Договором належить йому на законній підставі за правом власності і вільний від будь-яких прав третіх осіб та обтяжень.

2.3. Орендар зобов'язується:

2.3.1. Прийняти і використовувати Автомобіль у суворій відповідності до його призначення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: