Головна Договір оренди (найму) Договір оренди рекламного місця

Неділя, 18 вересня 2011, 19:36

Договір оренди

рекламного місця

м. _______________ "___"__________ 2011 р.

_______________, надалі іменується "Орендодавець", в особі ____________, діючого на підставі ___________, з однієї сторони, і ________________, іменований надалі "Орендар", в особі ____________, діючого на підставі ________, з другої сторони, надалі разом іменовані "Сторони ", уклали цей договір, далі "Договір", про наступне:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець здає, а Орендар приймає в оренду рекламне місце, яке представляє собою рекламну конструкцію на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. ________, _____________, б. ___, площею ____ кв. м, розміром __ х __ (далі - "Об'єкт").

1.2. Орендодавець володіє будівлею, зазначених у п. 1.1 цього Договору, на праві приватної власності відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію прав від "___"_______ ____ р. серія ________, N _____, запис реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним N ____ від "__"________ ____ р.

1.3. Об'єкт буде використовуватися для розміщення рекламного щита Орендаря розміром ___ х ____, площею ___ кв. м, ____ (опис рекламного щита).

1.4. Доходи, отримані Орендарем в результаті використання Об'єкту, є його власністю.

1.5. Реорганізація організації-орендаря, організації-орендодавця, а також зміна власника будівлі не є підставою для зміни або розірвання Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: